تعرفه های خطوط اختصاصی ارسال پیامک | سامانه پیامک کهگیلویه و بویراحمد smsKB.ir لوگوی تماس با تلگرام
طراحی سایت آنلاینر

تعرفه های خطوط اختصاصی ارسال پیامک

 قیمت ها همگی به ریال میباشند

 

 

·         قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

250,000

120,000

300,000

135,000

14

1000XXXXXXXXXX

1

600,000

315,000

700,000

350,000

13

1000XXXXXXXXX

2

1,200,000

600,000

1,400,000

700,000

12

1000XXXXXXXX

3

2,300,000

1,200,000

2,700,000

1,400,000

11

1000XXXXXXX

4

3,500,000

1,500,000

4,000,000

1,800,000

10

1000XXXXXX

5

4,500,000

2,250,000

5,000,000

2,500,000

9

1000XXXXX

6

6,000,000

3,000,000

7,000,000

3,500,000

8

1000XXXX

7

30,000,000

35,000,000

7

1000XXX

8

55,000,000

60,000,000

6

1000XX

9

 

 

 

·         قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

۱۲۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۴

30002666XXXXXX

1

750,000

950,000

12

30002666XXXX

2

950,000

1,100,000

10

30002666XX

3

استعلام شود

استعلام شود

9

300071XX

4

استعلام شود

استعلام شود

8

3000XXXX

5

 

تعرفه خطوط ۳۰۰۰ شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد.

 

 

 

·         قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

3۰,۰۰۰

3۰,۰۰۰

10۰,۰۰۰

10۰,۰۰۰

۱۴

۵۰۰۰۱۳۳۳XXXXXX

1

80,000

80,000

160,000

160,000

13

50001333XXXXX

2

200,000

200,000

500,000

250,000

12

50001333XXXX

3

400,000

400,000

1,000,000

500,000

11

50001333XXX

4

1,000,000

1,000,000

2,600,000

1,300,000

10

50001333XX

5

4,500,000

4,500,000

5,000,000

5,000,000

9

50001333X

6

 

 

·         قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

4۰,۰۰۰

4۰,۰۰۰

12۰,۰۰۰

12۰,۰۰۰

۱۴

۵۰۰۰۲۶۶۶XXXXXX

1

70,000

70,000

140,000

140,000

13

50002666XXXXX

2

200,000

200,000

500,000

250,000

12

50002666XXXX

3

400,000

400,000

1,000,000

500,000

11

50002666XXX

4

1,000,000

1,000,000

2,600,000

1,300,000

10

50002666XX

5

4,500,000

4,500,000

5,000,000

5,000,000

9

50002666X

6

 

 

 

·         قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت ۰۲۱

نمایندگان

کاربران

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

۱,2۰۰,۰۰۰

۱,3۰۰,۰۰۰

۱۰

۰۲۱XXXXXXXX

1

5,000,000

5,500,000

7

021XXXXX

2

6,000,000

6,600,000

6

021XXXX

3

 

                    

برخی از مشتریان ما
(smsKb.ir) نمایندگی پیامک کهگیلویه و بویراحمد - واحد فروش و پشتیبانی: 5722 3226 074 - 5960 957 0915
logo-samandehi