بانک شماره موبایل فعال شهرها | سامانه پیامک کهگیلویه و بویراحمد smsKB.ir لوگوی تماس با تلگرام
طراحی سایت آنلاینر

بانک شماره موبایل فعال شهرها

منتشر شده در دسته: سامانه ارسال و دریافت پیامک smskb.ir, مقالات

بانک شماره موبایل فعال شهر های کشور

بانک شماره موبایل های فعال شهرهای کشور ، شامل کلیه استان ها و شهر های کشور به صورت تفکیک شده، بر روی کلیه سامانه های پیام کوتاه ما وجود دارد. در این بانک شماره های دائمی و اعتباری شهرها نیز تفکیک شده است. بصورت کلی تفکیک شماره ها بر اساس استان >> شهر >> دایمی و یا اعتباری انجام شده است.

 
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان شرقی (2.710.745 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آذر شهر – 9257 – 6439

آذرشهر،ممقان،گوگان – 2195 – 0

ابش احمد – 278 – 509

ارسباران،ورزقان،خاردانا – 34 – 0

اسکو – 4403 – 4235

اسکو،ایلخچی،سهند – 1424 – 0

اقکند – 262 – 11

اهر – 16442 – 27722

اهر،هوراند – 2518 – 0

ایلخچی – 2536 – 5145

باسمنج – 1236 – 490

بخشایش – 91 – 435

بستان آباد – 6343 – 9442

بستان آباد،تیکمه داش – 1791 – 0

بناب – 15982 – 23460

بناب جدید(مرند) – 147 – 20

تبریز – 341669 – 661375

تبریز-باسمنج-سردرود-خسروشهر – 108019 – 0

ترک – 508 – 177

ترکمانچای – 1837 – 532

تسوج – 1510 – 470

تیکمه داش – 942 – 1178

جلفا – 2482 – 2061

جلفا-سیه رود – 587 – 0

خاروانا – 39 – 6

خامنه – 895 – 106

خراجو – 115 – 0

خسرو شهر – 2891 – 2815

خمارلو – 531 – 2

خواجه – 31 – 363

دوزدوزان – 208 – 37

زرنق – 481 – 1173

زنوز – 223 – 193

سراب – 11724 – 14340

سراب،مهربان،شربیان،دوزدوزان – 1835 – 0

سردرود – 2944 – 2945

سهند – 286 – 427

سیس – 454 – 58

سیه رود – 187 – 146

شبستر – 7094 – 12269

شبستر،خامنه،سیس،شرفخانه،شندآباد – 1913 – 0

شربیان – 374 – 259

شرفخانه – 776 – 95

شندآباد – 1478 – 638

صوفیان – 1997 – 1105

عجب شیر – 6915 – 5810

قره آغاج – 1524 – 369

قره آغاج-چاراویماق – 78 – 0

کشکسرای – 1236 – 1842

کلبیر،خمارلو – 324 – 0

کلوانق – 199 – 0

کلیبر – 3649 – 2267

گاوگان – 300 – 0

گوگان – 3113 – 6195

لیلان – 498 – 119

مراغه – 30811 – 33104

مراغه،خراجلو – 5454 – 0

مرند – 28862 – 38952

مرند،زنوز،کشکرای-یامچی – 6350 – 0

ملکان – 8435 – 5348

ملکان-لیلان – 1602 – 0

ممقان – 2795 – 1864

مهربان – 1405 – 783

میانه – 22708 – 33181

میانه-ترکمانچای-آقکند-ترک – 2541 – 0

نظرکهریزی – 63 – 0

هادیشهر – 5825 – 5961

هادیشهر(علمدار) – 1020 – 0

هریس – 2098 – 2569

هریس،بخشایش،زرنق،کلوانق،خواجه – 109 – 0

هشترود – 5869 – 0

هوراند – 529 – 475

وایقان – 422 – 70

ورزقان – 1480 – 2267

یامچی – 213 – 357

کوزه کنان – 266 – 23

 
بانک شماره های موبایل فعال استان آذربایجان غربی (1.291.852 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ارومیه – 163833 – 468022

ارومیه،نوشین،سیلوانه،سرو – 38289 – 0

اشنویه – 4228 – 6232

اشنویه،نالوس – 585 – 0

اواجیق – 39  – 200

ایواوغلی – 239 – 207

باروق – 171 – 150

بازرگان – 1586 – 2639

بوکان – 24195 – 36417

پلدشت – 2189 – 3107

پیرانشهر – 8827 – 13960

تازه شهر – 413 – 468

تکاب – 5372 – 7822

چالدران – 415 – 1654

چالدران،سیه چشمه – 236 – 0

چهار برج – 284 – 186

خوی – 39490 – 132438

خوی،فیرورق،ایواوغلی – 1255 – 0

ربط – 564 – 1428

سردشت – 10130 – 11133

سردشت،میرآباد – 1180 – 0

سرو – 22 – 339

سلماس – 22731 – 24110

سلماس،تازه شهر – 4396 – 0

سیلوانه – 94 – 1886

سیمینه – 83 – 110

سیه چشمه – 1571 – 1354

شاهین دژ – 7475 – 6210

شاهین دژ ،کشاورز – 1251 – 0

شوط – 2945 – 4531

فیرورق – 399 – 1934

قره ضیاءالدین – 4893 – 0

قره ضیاءالدین – 560 – 6846

قوشچی – 412 – 308

کشاورز – 778 – 40

گردکشانه – 8 – 45

ماکو – 8920 – 0

ماکو – 1782 – 11495

محمدیار – 994 – 593

محموداباد – 397 – 287

مهاباد – 28145 – 45177

میاندوآب،چهاربرج – 3872 – 0

میاندواب – 30880 – 34728

میرآباد – 351 – 1051

نالوس – 84 – 439

نقده – 12986 – 15376

نوشین – 702 – 130

 
بانک شماره های موبایل فعال استان اردبیل (641.381 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

ابی بیگلو – 188 – 5

اردبیل – 107175 – 265263

اردبیل،هیر – 23144 – 0

اصلاندوز – 1424 – 884

بیله سوار – 3129 – 2286

بیله سوار،جعفرآباد – 768 – 0

پارس آباد – 13643 – 7102

پارس آباد،اصلاندوز – 2321 – 0

تازه کندانگوت – 372 – 9

جعفرآباد – 1189 – 44

خلخال – 8896 – 6154

خلخال،هشتجین،کلور – 1442 – 0

رضی – 83 – 7

سرعین – 1139 – 460

عنبران – 410 – 2166

کلور – 477 – 28

گرمی – 5612 – 9052

گرمی،تازه کندانگوت – 1043 – 0

گیوی – 2119 – 1450

گیوی(کوثر) – 170 – 0

لاهرود – 141 – 0

مشکین شهر – 14404 – 8898

مشکین شهر،رضی،لاهرود – 1862 – 0

نمین – 2155 – 11637

نمین،آبی بیگلو،عنبران – 515 – 0

نیر – 1340 – 746

هشتجین – 755 – 25

هیر – 298 – 35

کوثر – 7 – 92

کورایم – 11 – 23

 
بانک شماره های موبایل فعال استان اصفهان (3.187.968 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آران و بیدگل،نوش آباد،ابوزید – 33 – 0

ابریشم – 2568 – 8328

ابوزیدآباد – 694 – 1316

اران و بیدگل – 13622 – 7932

اردستان – 7430 – 7293

اردستان،مهاباد – 172 – 0

اژیه – 611 – 801

اصفهان – 808554 – 1258151

اصفهان،خوراسگان،رهنان،ورزنه – 10248 – 0

افوس – 102 – 432

انارک – 333 – 111

ایمانشهر – 837 – 334

بادرود – 4661 – 5198

باغ بهادران – 5149 – 3285

برزک – 84 – 50

برف انبار – 170 – 353

بهارانشهر – 532 – 612

بهارستان – 4556 – 3357

بوئین و میاندشت – 2486 – 4679

پیربکران – 3793 – 4595

تودشک – 378 – 27

تیران – 9143 – 11623

تیران،عسگران – 1255 – 0

جرقویه – 0 – 70

جندق – 368 – 89

جوشقان و کامو – 246 – 61

چادگان – 2095 – 3564

چرمهین – 1589 – 1445

چمگردان – 1759 – 1189

حبیب آباد – 974 – 305

حسن آباد – 435 – 808

حنا – 501 – 20

خالد آباد – 265 – 643

خمینی شهر – 41467 – 34958

خمینی شهر،کوشک – 11965 – 0

خوانسار – 6305 – 14813

خور – 2068 – 2305

خوراسگان – 16418 – 815

خورزوق – 1567 – 2542

داران – 5714 – 11577

دامنه – 165 – 281

درچه – 307 – 0

درچه پیاز – 6446 – 6291

دستگرد – 2331 – 4004

دستگرد(خورزوق) – 431 – 0

دهاقان – 3834 – 7002

دهق – 1698 – 2849

دولت آباد – 4509 – 6450

دیزیچه – 2918 – 1776

رزوه – 314 – 367

رضوان شهر – 341 – 131

رهنان – 1187 – 34

زاینده رود – 1249 – 2016

زرین شهر – 21413 – 21175

زرین شهر(لنجان)،چمگردان – 7137 – 0

زیباشهر – 2044 – 3273

سپاهان شهر – 476 – 2434

سده لنجان – 2636 – 3770

سفید شهر – 2 – 10

سگزی – 17 – 2

سمیرم – 7060 – 9292

سمیرم،حنا،ونک،کمه – 1349 – 0

شاهین شهر – 26712 – 37804

شهررضا،منظریه – 7767 – 0

شهرضا – 37133 – 53810

طالخونه – 1697 – 2347

عسگران – 192 – 63

علویچه – 683 – 1547

فریدن – 88 – 656

فریدن(داران)،دامنه،افوس،بوئین – 829 – 0

فریدون شهر – 3608 – 5382

فلاورجان – 13353 – 18673

فلاورجان،ابریشم،قهدریجان – 123 – 0

فولادشهر – 10143 – 15355

قمصر – 365 – 162

قهدریجان – 5023 – 6813

کاشان – 68353 – 42455

کاشان،نیاسر،قمصر،جوشقانوک – 11374 – 0

کرکوند – 1367 – 1484

کلیشاد – 139 – 621

کمشجه – 1040 – 541

کمه – 320 – 20

کهریزسنگ – 407 – 1915

کوشک – 1155 – 333

کوهپایه – 1370 – 2792

کلیشادوسورجان – 2044 – 2122

گز – 2980 – 1624

گلپایگان – 13885 – 14781

گلپایگان،گوگد،گلشهر – 1984 – 0

گلدشت – 2125 – 1912

گلشهر – 787 – 1263

گوگد – 1248 – 885

مبارکه،دیزیچه،طالخونچه،کرکوند – 4452 – 0

مبارکه – 18321 – 17444

محمدآباد – 690 – 1864

مشکات – 103 – 32

منظریه – 430 – 82

مهاباد – 439 – 33

مورچه خورت – 22 – 6

میمه – 2851 – 9092

میمه،حبیب آباد،دولت آباد،وزوان – 2496 – 0

نائین – 7210 – 20922

نائین،انارک،جندق،خور – 2305 – 0

نجف آباد – 53254 – 69005

نجف آباد،گلدشت،دهق،علویچه – 8882 – 0

نصرآباد – 2 – 12

نطنز – 3641 – 4138

نوش آباد – 711 – 371

نیاسر – 20 – 10

نیک آباد – 541 – 353

هرند – 2694 – 5880

ورزنه – 2687 – 1953

ورنامخواست – 2082 – 1904

وزوان – 778 – 46

ونک – 84 – 18

 
بانک شماره های موبایل فعال استان ایلام (450.650 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبدانان – 5494 – 6008

ارکواز – 2077 – 190

آسمان آباد – 502 – 381

ایلام – 50048 – 164904

ایلام،چوار – 8002 – 0

ایوان – 6421 – 6058

ایوان،زرنه – 295 – 0

بدره – 1704 – 1936

پهله – 715 – 739

توحید – 553 – 125

توحید(کهره) – 188 – 1692

چوار – 539 – 1048

دره شهر – 5309 – 6770

دهلران – 5578 – 8372

دهلران،میمه،پهله،موسیان – 325 – 0

زرنه – 619 – 31

سرآبله،لومار،شیروان و چرداول – 249 – 0

سرابله – 5054 – 6108

شیروان و چرداول – 17 – 0

صالح آباد – 342 – 20

لومار – 971 – 801

مهران – 3626 – 8693

مهران،ارکواز،صالح آباد – 113 – 0

مورموری – 279 – 26

موسیان – 263 – 469

میمه – 181 – 10

 
بانک شماره های موبایل فعال استان بوشهر (565.902 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آب پخش – 2966 – 3742

آبدان – 871 – 5

امام حسن – 352 – 99

اهرم – 5538 – 5521

برازجان – 40731 – 37571

برازجان،دشتستان،دالکی،سعدآباد – 31 – 0

بردخون – 1316 – 1787

بندردیر – 5854 – 6154

بندردیلم – 7097 – 7449

بندرریگ – 1656 – 1605

بندرگناوه – 19565 – 19847

بندرگناوه،بندر ریگ – 24 – 0

بندرکنگان – 9150 – 8309

بنک – 536 – 0

بوشهر – 90894 – 216002

بوشهر،چغادک – 105 – 0

تنگ ارم – 583 – 901

تنگستان(اهرام) – 2 – 0

جم – 4263 – 2635

چغادک – 1939 – 1894

خارک – 2528 – 1385

خورموج – 10594 – 7062

دالکی – 1041 – 208

دشتستان – 213 – 1043

دشتی(خورموج)،کاکی – 10 – 0

دلوار – 1585 – 866

دیر – 1486 – 3169

دیر،آبدان،بردخون – 7 – 0

ریز – 1161 – 448

سعدآباد – 2385 – 1667

شبانکاره – 2771 – 744

طاهری – 838 – 1350

عالیشهر – 1 – 13

عسلویه – 3165 – 5529

نخل تقی – 1018 – 1264

وحدتیه – 1320 – 254

کاکی – 2114 – 973

کلمه – 408 – 268

کنگان،جم،عسلویه – 10 – 0

 
بانک شماره های موبایل فعال استان تهران غیر از شهر تهران (428.241 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

آبسرد – 1081 – 3313

آبعلی – 105 – 29

باقرشهر – 5127 – 7469

بومهن – 4008 – 9382

پاکدشت – 11125 – 26976

پاکدشت،شریف آباد – 578 – 0

پردیس – 455 – 21

پیشوا – 3617 – 14367

جوادآباد – 213 – 1196

دماوند – 8433 – 6024

دماوند،کیلان،آبسرد – 1641 – 0

رودهن – 2859 – 0

ری – 116242 – 87672

شریف آباد – 79 – 827

صالح آباد – 683 – 4553

فشم – 2620 – 112

فیروزکوه – 3734 – 4420

قدس – 73 – 0

قرچک – 9770 – 10877

لواسان – 3889 – 814

هویزه – 52 – 0

ورامین – 17500 – 47650

ورامین،پیشوا،جوادآباد – 2808 – 0

کهریزک – 2825 – 1841

کوهسار – 46 – 571

کیلان – 337 – 30

 
بانک شماره های موبایل فعال استان چهارمحال و بختیاری (934.640 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان جنوبی (478.255 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان رضوی (2.505.167 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان خراسان شمالی (254.923 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان خوزستان (2.116.497 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان زنجان (4.993 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان سمنان (629.228 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان سیستان و بلوچستان (1.049.815 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان فارس (3.664.178 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان قزوین ( شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان قم (714.149 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان گلستان (844.933 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان گیلان (2.263.683 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان لرستان (741.876 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان مازندران (1.367.741 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان مرکزی (675.224 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان هرمزگان (2.280.427 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان همدان (784.109 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان یزد (1.103.071 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال کرج و توابع (1.261.412 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان کردستان (1.229.184 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمان (2.511.400 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان کرمانشاه (1.186.151 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

 
بانک شماره های موبایل فعال استان کهکیلویه و بویر احمد (320.035 شماره)

شهر – تعداد شماره های دائمی – تعداد شماره های اعتباری

برخی از مشتریان ما
(smsKb.ir) نمایندگی پیامک کهگیلویه و بویراحمد - واحد فروش و پشتیبانی: 5722 3226 074 - 5960 957 0915
logo-samandehi